علیرضا نمدمالیان اصفهانی

مشاور صنایع غیر فلزی، مصالح ساختمانی و بهینه سازی مصرف
دکترای مدیریت، فوق لیسانس زمین شناسی، لیسانس زمین شناسی

عضو:

IME , ASQ, IGS, LBMMA, ICI, GSOI

سوابق آکادمیک

  • DBA: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395
  • دکتری مدیریت 1388: دانشگاه جهانی آمریکا
  • فوق لیسانس زمین‌شناسی (کارشناسی ارشد 1368) : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، ایران- تهران
  • لیسانس زمین شناسی (کارشناسی1359) : دانشگاه اصفهان – ایران- اصفهان

عضویت ها