سوابق شغلی

شرکت لیکا (LECA Co)

مدت فعالیت: از 1371 تا 1377 ناپیوسته و از 1377 تا کنون پیوسته.

 سمت ها:

 1. مدیر تولید
 2. مدیر کارخانه
 3.  مجری طرح توسعه کارخانه
 4. قائم مقام مدیرعامل

 

شرکت عمران پارس

مدت فعالیت: 1388 تا 1390

سمت: مشاور

 

مهندسین مشاور معدن آفرین‌در

مدت فعالیت: 1377 تا 1380

سمت: مدیرعامل

 

پروژه های قراردادی با بخش خصوصی 

مدت فعالیت: 1368 تا 1375

 1.  اکتشاف سنگ های تزئینی نیریز، فارس
 2.  اکتشاف سنگ های تزئینی دهبید،فارس
 3. اکتشاف سنگ های تزئینی یزد
 4.  اکتشاف منگنز نیریز
 5. اکتشاف سیلیس،فولاد آلیاژی ازنا
 6.  اکتشاف دولومیت فولاد آلیاژی یزد
 7. مطالعات فنی و اقتصادی استحصال پتاس از شورابه خور

 

سازمان زمین شناسی کشور (Geological survey of Iran)

مدت فعالیت: از مهرماه 1361 تا اسفند 1371 به‌طور پیوسته و تا بهمن 1377 به طور ناپیوسته.

سمت ها:

 1. کارشناس اکتشافی
 2. معاون طرح اکتشاف فسفات
 3. مجری طرح اکتشاف پتاس
 4. رئیس گروه رسوب‌شناسی و زمین‌شناسی دریایی
 5. مشاور طرح اکتشاف پتاس
 6. مشاور طرح اکتشاف فسفات

 

انجمن بتن ایران

مدت فعالیت: 1396 تا 1399

سمت: عضو هیئت مدیره

سمت: رئیس هیئت مدیره