در راستای توسعه همکاری آموزشی و پژوهشی، موافقتنامه همکاری بین انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی و انجمن بتن ایران امضاء شد این موافقتنامه طی جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 1395/10/14 با حضور اعضای محترم هیات مدیره انجمن بتن ایران و هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در محل انجمن بتن به امضاء طرفین رسیده است.

از جمله محورهای موافقتنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- همکاری و مشارکت، بهره مندی و استفاده از توانمندی های طرفین در زمینه علمی، فنی و پژوهشی.
2- برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن در راستای بالا بردن دانش فنی اعضای انجمن صنفی و برخورداری از دستاوردهای جدید علمی در حوزه بتن سبک.
3- تشکیل کمیته های فنی مشترک به منظور بالا بردن کیفیت محصولات اعضای انجمن صنفی و تبادلات فنی فیمابین.
4- برگزاری همایش های علمی و تخصصی با همکاری مشترک طرفین
5- همکاری درتهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها ی اجرایی و مقررات مربوط به بتن سبک و فرآورده های بتنی سبک.
6- همکاری در انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک.
7- برگزاری سمینارهای تخصصی بتن سبک با همکاری مشترک طرفین برای اعضا طرفین و دست اندرکاران صنعت بتن کشور.
این موافقتنامه از تاریخ 1395/10/1 به مدت دو سال اعتبار دارد.