کارآموزی ها

اکتشاف مواد غیر فلزی

              زمان: از 7/5/1358 تا 24/6/1358

              واحد اکتشاف مواد غیر فلزی-شرکت ملی فولاد ایران.

آموزش زمین شناسی و اکتشافات معدنی

             زمان: از 3/7/1361 تا 2/10/1361

             سازمان زمین شناسی کشور-وزارت معادن و فلزات.

تکنیک‌های حفاری (DrillingTechniques)

             زمان:  از 9 تا 16 دسامبر 1987

             شرکت دیاموندبورت-بروکسل- بلژیک.

کانه‌آرایی(Ore dressing ) فسفات ها

             زمان:  از 13 مارس تا 6 آوریل 1990

             سازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM) نیواورلئان-فرانسه.