کارآموزی ها

اکتشاف مواد غیر فلزی

              زمان: از 1358/5/7 تا 1358/6/24

              واحد اکتشاف مواد غیر فلزی-شرکت ملی فولاد ایران.

آموزش زمین شناسی و اکتشافات معدنی

             زمان: از  1361/7/3 تا 1361/10/2

             سازمان زمین شناسی کشور-وزارت معادن و فلزات.

تکنیک‌های حفاری (DrillingTechniques)

             زمان:  از 9 تا 16 دسامبر 1987

             شرکت دیاموندبورت-بروکسل- بلژیک.

کانه‌آرایی(Ore dressing ) فسفات ها

             زمان:  از 13 مارس تا 6 آوریل 1990

             سازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM) نیواورلئان-فرانسه.