کارآموزی ها

اکتشاف مواد غیر فلزی

              زمان: از ۷/۵/۱۳۵۸ تا ۲۴/۶/۱۳۵۸

              واحد اکتشاف مواد غیر فلزی-شرکت ملی فولاد ایران.

آموزش زمین شناسی و اکتشافات معدنی

             زمان: از ۳/۷/۱۳۶۱ تا ۲/۱۰/۱۳۶۱

             سازمان زمین شناسی کشور-وزارت معادن و فلزات.

تکنیک‌های حفاری (DrillingTechniques)

             زمان:  از ۹ تا ۱۶ دسامبر ۱۹۸۷

             شرکت دیاموندبورت-بروکسل- بلژیک.

کانه‌آرایی(Ore dressing ) فسفات ها

             زمان:  از ۱۳ مارس تا ۶ آوریل ۱۹۹۰

             سازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM) نیواورلئان-فرانسه.