کتاب ها

  1. فسفات در ایران،1375، علیرضا نمدمالیان اصفهانی، زهرا اخوت و مرتضی مومن‌زاده،/ سازمان زمین شناسی کشور.
  2. کانی‌شناسی فسفات‌ها،1368، علیرضا نمدمالیان اصفهانی، وزارت معادن و فلزات-طرح اکتشاف فسفات.
  3. راهنمای جامع لیکا-ویژگی‌های زمین‌شناختی،روش تولید و کاربرد آن در: ساختمان ،ژئوتکنیک ،کشاورزی و محیط زیست،/1377/تدوین:فریبرز محمدی تهرانی ،گروه نویسندگان : شهرام جلالی،فرشاد رودبارکلاری، فریبرز محمدی تهرانی و علیرضا نمدمالیان اصفهانی،چاپ آزاده،تهران-شرکت لیکا.
  4. راهنمای جامع لیکا در کشاورزی و فضای سبز،1386،/ نگارش و تدوین : محمود عظیمی گرامی و فریبرز محمدی تهرانی ،بازنگری : علیرضا نمدمالیان اصفهانی،/چاپ سروش، تهران-شرکت لیکا.

ترجمه

کتاب نقشه‌های زمین شناسی (Geological Map) اثر بریان سیمپسون،1363 مترجم: علیرضا نمدمالیان اصفهانی و احمدرضا عباس‌نژاد،/تهران-سازمان زمین‌شناسی کشور.